Blodpropp i lungan

 (lungemboli)En blodpropp i lungan uppstår när ett blodkärl i lungan täpps till av en klump blod som koagulerat. Blodklumpen förs med blodströmmen från ett blodkärl i bäckenet eller benet upp genom kroppens blodkärl, genom hjärtat och ut i lungorna.


Blodpropp i lungan betyder att blodet levrat sig och bildat en propp inuti ett av lungans blodkärl. Det är oftast äldre eller redan sjuka personer som får blodpropp i lungan. Om du är mycket trött, andfådd och har ont i bröstkorgen men är lite osäker, ska du vända dig till en akutmottagning på sjukhus. Blodpropp i lungan är livshotande och du måste direkt till sjukhus. Ring 112 efter ambulans.

En blodpropp kan bildas var som helst i kroppen, men det är vanligast att de bildas i de blodkärl i benen som kallas vener.

Hela proppen eller en del av den kan lossna och följa med blodflödet till lungornas blodkärl, där den fastnar och stoppar blodflödet. Då får du så kallad lungemboli.

När blodflödet till lungorna stoppas skadas lungvävnaden och lungsäcken blir inflammerad. Tillståndet är allvarligt, och kan vid stora lungembolier leda till hjärtsvikt och chock.

Det är vanligen äldre, eller personer som redan är sjuka, som får lungemboli. Det är inte ovanligt att du får blodpropp om du måste ligga till sängs en längre tid, till exempel efter en operation.

Överviktiga personer har högre risk att få blodpropp i lungan.


Symtom

Om du vid flera tillfällen får små lungembolier/blodproppar känner du dig oftast både mycket trött och mycket andfådd när du anstränger dig.

En propp kan kännas som en skarp huggande smärta i ena sidan av bröstkorgen och smärtan blir ofta värre om du andas djupt.

Om blodproppen är så stor att den täpper till de stora lungkärlen blir besvären mycket svåra. Du kan få väldigt ont och ha svårt att andas även om du är stilla. Du blir kallsvettig och kan även känna dig nära att svimma. Du kan få hosta och slemmet kan vara blodfärgat.

Om du har något av dessa symtom måste du snabbt till sjukhus. Ring omedelbart 112 för en ambulans.
Förebyggande

Att äta rätt kost, motionera och att inte röka är särskilt viktigt vid hjärt- och kärlsjukdomar. Överviktiga personer har högre risk för att få blodpropp i lungan.

Har du en sjukdom som kan leda till blodpropp, kan du även vara i riskzonen för att få lungemboli. Tala med din behandlande läkare för livsstilsråd.
Fråga om råd

Om du undrar över något kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom en timme genom att logga in på Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 08-320 100. De som svarar kan även tala om på vilken vårdcentral du är listad.
På andra språk
För råd på arabiska, ring 08-528 528 38.
För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska, ring 08-528 528 96.
Viktigt

Om du känner dig mycket trött, andfådd och har smärtor i bröstkorgen, men är lite osäker ska du alltid vända dig till en akutmottagning på akutsjukhus. Ring omedelbart 112 för en ambulans.

Detta är särskilt viktigt om du har en sjukdom som innebär risk för blodpropp.
Sök vård

Vänd dig till akutmottagning på akutsjukhus om du känner dig mycket trött, andfådd och har smärtor i bröstkorgen. Detta är särskilt viktigt om du har en sjukdom som innebär risk för blodpropp. Ring omedelbart 112 för en ambulans.
Undersökning

När du kommit till sjukhuset lyssnar läkaren på hjärta och lungor. Om läkaren misstänker lungemboli får du lämna blodprover samt gå igenom en datortomografiundersökning med kontrast. Vanlig röntgenundersökning och EKG kan också vara aktuella.
Behandling

Lungemboli kräver akut sjukhusvård. Den vanligaste behandlingen är blodförtunnande medicinering.

Om du får en stor lungemboli är tillståndet mycket allvarligt och livräddande insatser kan behövas. Det kan då bli aktuellt med behandling som löser upp blodproppen.

Artikeln uppdaterad: 2009-03-20
Ansvarig redaktör: Jessika Bjurel, Vårdguiden
Författare: Gabriella Signäs, skribent, frilans
Granskare: Per Jacobsen, specialistläkare hjärt- och kärlsjukdomar, Karolinska UniversitetssjukhusetVem drabbas av en blodpropp i lungan?

De flesta som får en blodpropp i lungorna är redan sjuka. Ofta rör det sig om någon form av hjärtsjukdom. Dessutom finns det situationer som ökar risken att få en blodpropp i lungorna. Äldre människor som ligger till sängs en längre tid, framförallt efter en operation, och särskilt vid underlivsoperationer, löper ökad risk. Likaså överviktiga personer.

Därför är det viktigt att äldre människor inte ligger i sängen mer än nödvändigt och att nyopererade kommer ur sängen samma dag, eller dagen efter operationen.


Hur känns en blodpropp i lungan?

Rör det sig om en liten blodpropp kan du känna ett plötsligt stick i bröstet. Du känner dig dålig, orolig och rädd. Blodiga upphostningar förekommer också. Dagarna därpå kan du ha feber och känna dig trött. Efter hand mår du bättre och symptomen försvinner efter ett par veckor.

Större blodproppar i lungorna kan vara dödliga. De uppstår plötsligt; man blir blek, kallsvettig och snabbt medvetslös utan kännbar puls. Ofta inträffar döden efter några minuter. Återupplivning lyckas väldigt sällan.


Vad ska man göra om man misstänker en blodpropp i lungan?

En blodpropp i lungan kan vara svår att skilja från en blodpropp i hjärtat. Vid misstanke om en blodpropp ska du genast tillkalla ambulans genom att ringa 112.
Hur behandlas en blodpropp i lungan?

När läkaren har ställt diagnosen propp i lungan kommer du genast under behandling med mediciner som förtunnar blodet. På så sätt undviks oftast en ny blodpropp. Behandlingen varar flera månader och ibland kan den vara livslång.

Idag kan det i vissa fall erbjudas en behandling, där den propp som täpper till kärlet löses upp. Den typen av behandling kräver dock att man ingriper snabbt och att man blir akut inlagd på sjukhus.


http://www.netdoktor.se/hjart-karl/?_PageId=498