Välkommen till en sida
för kvinnor mitt i livet

 Klimakteriet kan vara en minst sagt  jobbig period i livet.

Nästan hälften av alla kvinnor drabbas av besvär med torra slemhinnor i underlivet – under och efter klimakteriet. Klåda, sveda och urinvägsinfektioner sätter hinder i vägen för lusten och glädjen - i livet i allmänhet och samlivet i synnerhet.

Men det behöver inte vara så. Här kan du läsa mer om torra slemhinnor och hur du kan få hjälp att slippa besvären - med enkel och bekväm behandling som verkar lokalt och inte påverkar resten av kroppen. Du kan också ta del av andra kvinnors erfarenheter av torra slemhinnor och få svar på dina frågor från en specialist inom kvinnohälsa.







Mer om klimakteriet

Klimakteriet – eller övergångsåldern – är en naturlig del av varje kvinnas liv. Från cirka 45 års ålder börjar kroppen förändras. Förändringen är unik för den enskilda kvinnan. Det är ju du som upplever ditt klimakterium och ju mer du vet om vad som sker i kroppen desto större möjlighet har du att få hjälp och stöd om och när du behöver det.

 Klimakteriet inträffar inte över en natt...Klimakteriet inträffar inte över en natt. Det kan börja så smått redan i 35-40 årsåldern, genom att hormonnivåerna sjunker, men det är något som sällan märks. Typiska symptom på att klimakteriet närmar sig är oregelbundenheter i menstruationscykeln, ömmande bröst, humörsvängningar, sömnsvårigheter och (nattliga) värmevallningar.

Det är till viss del ärftligt vid vilken ålder klimakteriet inträffar, men man vet också att t ex rökning < 10 cigaretter/dag påskyndar förloppet med ca två år.

Klimakteriet brukar vara cirka tio år och efter den sista mensen talar man om att kvinnan har gått in i menopausen.

 

Vanliga symtom

 Kvinna med symtomBesvär med torra slemhinnor i underlivet kan yttra sig på många sätt.

  • Torrhetskänsla
  • Sveda
  • Klåda
  • Smärta vid samlag
  • Småblödningar, framför allt efter samlag
  • Ökad känslighet för infektioner

Östrogenbristen påverkar även  urinvägarna och kan leda till upprepade urinvägsinfektioner och i vissa fall inkontinens.

Dessa symtom kan också bero på annat än östrogenbrist. Det är därför viktigt att du diskuterar dina symtom med din läkare för att kunna utesluta andra möjliga orsaker.






Klimakteriet kallas den tid i livet när kroppen anpassar sig till en förändrad hormonbalans - bland annat att äggstockarna gradvis minskar och upphör med sin produktion av östrogen. De första tecknen är ofta oregelbundna blödningar och så småningom svettningar och värmevallningar.

Bristen på östrogen påverkar också kroppens slemhinnor, framförallt i underlivet. Östrogenet har som funktion att underlätta blodcirkulationen i underlivets vävnader, upprätthålla sekretproduktionen och skydda mot infektioner.

 Illustration: Vagina och urinrör före och efter klimakteriet

När östrogenproduktionen minskar blir slemhinnorna i både vagina och urinrör tunnare, skörare, torrare och mindre elastiska. Slemhinnans minskade tjocklek lämnar nervändarna närmare ytan och gör vagina mer ömtålig vid t ex samlag. Östrogenbristen påverkar också underlivets pH-värde och en ändrad bakterieflora leder till en ökad känslighet för infektioner.

Många klimakteriesymtom går över med tiden. Tyvärr gör problemen med torra slemhinnor oftast inte det. Nästan hälften av alla kvinnor får underlivsbesvär i samband med klimakteriet och de flesta känner av symtomen resten av livet. Men genom att uppsöka läkare och få behandling kan de flesta bli besvärsfria.

Länktips

 



http://www.klimakteriesmart.se

Filmrecension i DN om "Sjunde himlen" - Störtförälskelsen har ingen ålder.

http://www.dn.se/insidan/stortforalskelsen-har-ingen-alder-1.485748

Länk till International Menopause Society (på engelska)

http://www.imsociety.org/

Läkemedelsverket - här kan du söka mera information om lokal östrogenbehandling och mycket annat. 

http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/StartPage____3.aspx

Sjukvårdsrådgivning - råd om vård på webb och telefon.

http://www.1177.se/

En svensk hälsoportal med mycket information om olika sjukdomar.

http://www.doktorn.com/