Det är kul att puttsa fönster
"För de som tittar på"