Visa ord
Vi stressas ofta av egna och andras förväntningar, tappar fokus och oroar oss för sådant som redan har hänt eller kanske kommer att hända.. Känns det bekant?
Då borde du stifta bekantskap med Mindfulness.

Nutidsmänniskor lever tyvärr sällan i nuet

I dagens samhälle med dess höga stress, tv, internet, tidningar och allt som vi ”måste” göra, dras vår uppmärksamhet alltför ofta bort från nuet. Vi ältar lätt saker som antingen har gått snett i det förflutna eller som vi planerar för framtiden, samtidigt som vi oroar oss för att våra planer inte utfaller som vi tänkt oss.

 

Är det så här du lever? Då riskerar du att missa det enda som du verkligen kan påverka, nämligen det som händer här och nu.

Mindfulness ger dig ett liv i balans

Mindfulness ger dig förmågan att rikta uppmärksamheten mot nuet och att vara avspänd och vaken inför det som sker nu. Du får lära dig att vara öppen och nyfiken och att du faktiskt inte redan ”vet” vad allt betyder och vad alla menar.

Observera vad som sker omkring dig. Lyssna på vad människor säger. Smaka på allt. Ta dig tid.

Mindfulness ger dig många positiva saker. Förutom att du minskar onödig stress, skapad av dina tankar och sådant du inte kan påverka, blir du också mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.

Många användningsområden

Inom hälso- och sjukvården har Mindfulness praktiserats med goda resultat under årtionden. Sporten är ett annat område, där den kanske mest kände utövaren är Tiger Woods.

Här är hemsidan till Mindfulnesscenter
http://www.mindfulnesscenter.se/

Mer mindfulness

Ökad livskvalitet

En person med hög mindfulnessnivå upplever som regel att de flesta aktiviteter ger fullt utbyte. Angenäma erfarenheter som till exempel god mat, musik eller sex blir mer intensiva och tillfredsställande genom mindfulnessträning. Helt enkelt för att man är närvarande med sina sinnen i nuet, helt och fullt. Mindfulness är därför också en form av sinnlighetsträning. Alldagliga erfarenheter som att tvätta sig, duscha, klä på sig, ta en promenad, köra bil till arbetet, äta en måltid eller ha ett samtal får ett högre värde än tidigare. Genom klarare medvetenhet upplever vi tillvaron så rik och ständigt föränderlig som den verkligen är, i stället för att förledas av farhågor och önskemål som inte har med det närvarande att göra. Ett förhållningssätt grundat i mindfulness förpassar känslor av leda till det förflutna.

Effektivare lärande

Mindfulness är en form av uppmärksamhetsträning. För att vi effektivt ska lära oss något fordras uppmärksamhet, låga stressnivåer, repetition och motivation. Mindfulnessträning påverkar direkt två av dessa faktorer i positiv riktning, uppmärksamheten och stressen. Med en ökad förmåga till uppmärksamhet tränas dessutom förmågan att urskilja nyanser, vilket  bidrar till att göra inlärningen roligare. Något som i sin tur ökar motivationen.

Livsstilsförändring

En stor del av de besvär som människor söker vård för i dag beror på vår livsstil. Vi äter, dricker och stressar för mycket. Vi rör oss, sover och umgås för lite. Det mesta i vår livsstil är djupt rotat i våra vanor och alla som har försökt att ändra en vana vet hur svårt det är.

Mindfulness hjälper oss att öka medvetenheten om de val vi har. Vår benägenhet att uppträda automatiskt minskar och vår valfrihet ökar. Så gör även vår förmåga att lyssna till kroppen och vad den behöver. Mindfulnessträning kan därför ses som ett värdefullt komplement till andra livsstilsförändrande åtgärder.

Föräldraskap

En person som utövar mindfulness blir skickligare i att möta barnens behov på ett fullödigt och osjälviskt sätt, eftersom mindfulness leder till djupare insikt och förståelse för både barnen och oss själva, och därmed för hur vi kommunicerar med varandra.

Genom att träna sig i att vara uppmärksam blir man mer medveten och fastnar inte lika lätt i gamla, automatiserade handlingsmönster när oönskade saker upprepas eller något oväntat dyker upp.

Vi lär oss att se under ytan på det som sker, och tillåter oss att se våra barn och ungdomar som de unika varelser de är. På så sätt tar vi vara på erfarenheterna sådana som de är och inte som vi önskar att de var. Det innebär att vi tar vara på ögonblicket, ser det med klarhet och lär oss att möta barnet med medkänsla och insikt. Vi blir mer medvetna om vad som är verkligen är viktigt för att barnen skall växa och utvecklas på bästa sätt.

Relationer

Färdigheter i Mindfulness ökar förutsättningarna för goda relationer både på arbetsplatsen och i hemmet. Dels medför träningen att utövaren är mer uppmärksam och engagerad, och mindre upptagen av fantasier och projektioner, och att personen lyssnar och talar mer uppmärksamt. Dels ger träningen redskap som minskar effekterna av så kallade negativa känslor, något som ofta står i vägen för en god kommunikation. Träningen medför också en ökad förmåga att se ur olika perspektiv och att i högre grad ta hänsyn till det som förenar människor än det som skiljer dem åt.

Skydd mot återfall

När det gäller återfallsprevention vid missbruk av olika slag, kompletterar mindfulnessbaserade tekniker rehabiliteringen genom att bidra till att man på ett effektivare sätt klarar ”suget”.  Förmågan att acceptera sakernas tillstånd övas. Klienten lär sig acceptera suget som en normal företeelse som går över. Man lär sig att inte automatiskt leta efter tillfredsställelse genom nya doser av drogen.

Idrott

Mindfulness används inom både elitidrott och annat idrottsutövande. I den amerikanska basketligan NBA arbetade till exempel Chicago Bulls och Los Angeles Lakers med mindfulnessträning under några av de säsonger då de var som framgångsrikast. Golf är en annan sport där allt fler använder sig av mindfulnesstekniker. Tiger Woods är det främsta exemplet.

Ökad förmåga till uppmärksamhet när man idrottar påverkar prestationen på flera sätt. Genom att fokusera på uppgiften i nuet tar idrottaren vara på sin förmåga på ett optimalt sätt. Tekniker för hur fokuseringen kan skärpas lärs ut under träningen. Vidare ökar förmågan att hantera smärta och obehag på ett bättre sätt. Framförallt gäller det den del av smärtan som orsakas av tankar och oro för hur det skall gå. Man lär sig med andra ord att klara av svårigheter bättre. Genom att frigöra sig från subjektiva obehag får idrottaren också tillgång till sin energi i högre utsträckning än annars.

 

Grå harmoni